Aktiveringskoncept

Som sponsor har du ett ansvar att bidra till rättighetens utveckling och öka upplevelsen för besökaren. Det handlar om att bry dig om att det du sponsrar blir bra och att det gör nytta. Då får både du och rättighetsinnehavaren ut mesta möjliga ur er union. Vi har stor erfarenhet att sköta kontakter med arrangörer och rättighetsinnehavare och skapa kommunikation som tar sig hela vägen fram till din målgrupp vare sig den består av nya eller befintliga kunder, eller personal.

Vi utgår alltid från besökarnas passion när vi tar fram koncept för aktivering. Genom att sätta ditt varumärke i ett sammanhang som publiken älskar skapar vi engagemang, starka associationer och preferenser. Vi håller liv i ditt engagemang före, under, mellan och efter evenemanget.

Kontakta oss så tittar vi närmare på hur nyttan med dina rättigheter kan maximeras.