Produktion

Att förbereda ett evenemang tar tid – tid som vi tror att du kan använda bättre på annat sätt. Låt därför oss hjälpa dig. Då får du tillgång till all vår erfarenhet och våra kontakter i upplevelseindustrin som vi har byggt upp under lång tid. Dessutom brukar vi vara bra på kreativa lösningar.

Eventproduktion är en ganska bred disciplin, men vi vågar påstå att vi är tillräckligt breda för allt du behöver. Kampanjsajt, grafiska original, specialbyggda möbler inne i en husvagn eller bänkset och ståbord. Ljud, ljus och bild. Trycksaker och montage. Tält, mat och dryck. En monter på branschmässan alla dina kunder besöker. Eller en minimässa i era egna lokaler. Vi hjälper till med produktion, regi, koordinering och genomförande.

Beroende på hur sakerna ska användas tar vi fram de mest kostnadseffektiva och hållbara lösningarna. Ibland för dag efter dag i alla väderlekar, ibland för en enda gång och aldrig mer. Bemanningen löser vi antingen med er befintliga personal eller från vår personalpool. Kanske finns det andra i ditt liv? En reklambyrå, kanske en PR-konsult? Lugn, vi brukar komma bra överens.

Med vårt systematiserade arbetssätt är vi väl förberedda när det väl kommer till krita. Vi vet att vi inte får någon andra chans – när gästerna kommer ska allt vara färdigt. Och när gästerna gått hem kan du också gå hem. Vi tar hand om resterna.

Hör av dig till oss och berätta vad du vill göra, så hjälper vi dig med genomförandet!