Union för passion

Länge var sponsring ett givande med låga krav på motprestation. Det var färdiga paket med biljetter, en skylt på arenan och loggan på tröjan. Så ser verkligheten inte längre ut. Nu är det affärsnytta som gäller, från båda parter. Då gäller det att ha verktyg för att kunna se vad som ger verklig nytta.

Vi hjälper er att positionera ert varumärke, stärka era relationer med kunder, medarbetare och partners och öka er försäljning. Vi gör det genom att identifiera och bidra till samarbeten med era olika målgruppers intressen. I union med er målgrupps passion blir ni deras hjälte och får tillgång till kanaler och innehåll som de verkligen vill ta del av. För att nå dit krävs lyhördhet och förståelse för båda parters behov, precis som i alla relationer. Genom att vi jobbar både med rättighetsinnehavare och -köpare kan vi se på saken ur flera perspektiv och hitta just de associationer och synergier som är nyckeln till en lyckad union. Union för passion!

Vad är din passion? Kontakta oss och berätta!